PAR BIEDRĪBU

PAR BIEDRĪBU ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA

 

Vietējās rīcības grupa (VRG) biedrība ir dibināta 2009. gada 20. jūlijā, kā biedrība «Ropažu partnerība».Dibināšanas sapulcē tika apstiprināti Partnerības statūti, ievēlēta valde un definēti Partnerības veicamie uzdevumi un darba plāns. Partnerība ierakstīta LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009. gada 17. septembrī.

Partnerībā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķus un atzīst tās statūtus. Partnerības turpmākajā darbībā iesaistījušies nu jau divu novadu – Ropažu un Garkalnes novadu ekonomiski un sabiedriski aktīvi cilvēki, ekonomiskie un sociālie partneri, kuru līdzšinējā darba pieredze administratīvajā, sociāli ekonomiskajā, uzņēmējdarbības un nevalstiskajā sektorā ļauj realizēt un īstenot LEADER aktivitātes Partnerības teritorijā – Ropažu un Garkalnes novadā, atbilstoši tā administratīvi teritoriālajām robežām.

 

Partnerības darbības vispārīgais mērķis ir attīstīt un veidot dzīvošanai labvēlīgu vidi Ropažu un Garkalnes novadu teritorijās un paaugstināt dzīves kvalitāti to iedzīvotājiem.

2009.gadā biedrībai tika piešķirts ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 178 822,10 EUR apmērā, kā arī EZF (Eiropas zivsaimniecības fonds) atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 107 840,66 EUR apmērā.

2016.gadā biedrībai ir piešķirts  ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atbalsts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas īstenošanai 563 547,23 EUR apmērā.

 Biedrības ikdienas darbu vada Administratīvā vadītāja Eva Haberkorne-Vimba (eva.haberkorne@gmail.com)