Starptautiski un Starpteritoriāli projekti

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” īsteno Starptauriskās sadarbības projektu “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības...
Image coming soon
No 31.janvāra līdz 2.februārim starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” norisinājās jau 27. tūrisma izstāde “Balttour”, kurā plašākai publikai tika prezentēts jaunais Pierīgas...
Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām...
Projekta mērķis: Piedāvāt skolēniem “rīkus”, kas palīdzētu saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu...
Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru pārnese un aktivitāšu kompleksa īstenošana upju uz ezeru pieejamības un pievilcības uzlabošanai,...
Projekta mērķis ir: 1) spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbības tīklu starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt...
PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi...
PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un pasaules tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un...
PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus. AKTIVITĀTES: – Starptautisks...
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgu saimniecību, tūrisma saimniecību un to piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju, attīstot sadarbības tīklu ar vietējiem un...