Starptautiski un Starpteritoriāli projekti

Projekta mērķis ir: 1) spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbības tīklu starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt...
PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi...
PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un pasaules tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un...
PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus. AKTIVITĀTES: – Starptautisks...
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgu saimniecību, tūrisma saimniecību un to piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju, attīstot sadarbības tīklu ar vietējiem un...