ELFLA

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumus par, LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2....
Pieņemti lēmumi par 4.kārtas projektu iesniegumiem Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par 4.kārtā Rīcībā 3.1. Atbalsts publiskas...
Pieņemti lēmumi par 4.kārtā no 28.06.2019.-28.07.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par, LAP pasākuma “Atbalsts...
Pieņemti lēmumi par 3.kārtā no 28.05.2019.-28.06.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par, LAP pasākuma “Atbalsts...
Image coming soon
No 2018.gada 27. janvāra līdz 27. februārim tiek izsludināta projektu pieņemšana SVVA mērķī M1 Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana (jaunu darba vietu radīšana...
Image coming soon
Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos projektu pieteikumus 1.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti: ELFLA rīcībās iesniegtie projekti – vērtēšanas rezultāti...
Image coming soon
Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības...
Gatavojoties projektu konkursiem un iepazīstoties ar normatīvajiem aktiem, projektu rakstītāji un potenciālie projektu īstenotāji saskaras un mums jautā dažādus jautājumus. Biežāk...
Pieņemti lēmumi par 2.kārtā  iesniegtajiem projektu iesniegumiem Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par, LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai...