Veidlapas

Publicēts: December 16, 2018

Uzņēmējdarbības projektu veidlapas (1.1.rīcība,1.2.rīcība)

Projektu iesnieguma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Word)

Projekta iesnieguma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Excel)

Atbalsta pretendenta deklarācija (MK 598., 1.pielikums)

De minimis uzskaites veidlapa (MK 740., 1.pielikums)

LAD sagatavots projekta iesnieguma paraugs

 

Sabiedriskā labuma projektu veidlapas (2.1. rīcība, 2.2. rīcība, 3.1. rīcība)

Projektu iesnieguma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Word)

Projekta iesnieguma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Excel)

Atbalsta pretendeta veidlapa (MK 598., 1.pielikums)

LAD sagatavots projekta iesniegums paraugs

Dalies ar ziņu!

Līdzīgi raksti

Mēs esam pieraduši pie mūsu ikdienas, un daudz lietas šķiet pašsaprotamas, un pat nevaram iedomāties, ka var notikt citādi, vai arī var uz to pašu vairāk…

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” ir uzsākusi starptautiskā sadarbības projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt vairāk…