Veidlapas

Uzņēmējdarbības projektu veidlapas (1.1.rīcība,1.2.rīcība)

Projektu iesnieguma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Word)

Projekta iesnieguma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Excel)

Atbalsta pretendenta deklarācija (MK 598., 1.pielikums)

De minimis uzskaites veidlapa (MK 740., 1.pielikums)

LAD sagatavots projekta iesnieguma paraugs

 

Sabiedriskā labuma projektu veidlapas (2.1. rīcība, 2.2. rīcība, 3.1. rīcība)

Projektu iesnieguma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Word)

Projekta iesnieguma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Excel)

Atbalsta pretendeta veidlapa (MK 598., 1.pielikums)

LAD sagatavots projekta iesniegums paraugs

Līdzīgi raksti

16Jan
  2019.gads sācies ar pozitīviem jaunumiem aktīvajiem pierīgas novadu jauniešiem. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma... Lasīt vairāk
Image coming soon
27Nov
Mēs esam pieraduši pie mūsu ikdienas, un daudz lietas šķiet pašsaprotamas, un pat nevaram iedomāties, ka var notikt citādi, vai arī... Lasīt vairāk