Projektu vērtēšanas kārtība/vērtēšanas kritēriji

Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanaiBalstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju, to īstenošanai iesniegtos projektu pieteikumus izskata un izvērtē, kā arī sniedz atzinumus par projektu atbilstību Stratēģijai – Biedrības Projektu vērtēšanas komisija.

Projektu vērtēšanas komisija darbojas uz Statūtu, Vērtēšanas komisijas nolikuma un Padomes nolikuma pamata.

Projektu vērtēšanas komisijas sniegtos atzinumus par iesniegto projektu atbilstību Stratēģijai un potenciālo projektu devumu teritorijas attīstībai apstiprina Padome. Ja projektu vērtēšanas komisija uzskata par nepieciešamu, tai ir tiesības lemt par ekspertu piesaisti iesniegto projektu izvērtēšanā.

Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem tiek izveidots projektu saraksts, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un tiek sagatavots atzinumus, kurus paraksta Partnerības paraksttiesīga amatpersona. Gadījumos kad tiek sniegts negatīvs atzinums, tiek norādīts pamatots noraidīšanas iemesls.

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību Partnerība sagatavo un sniedz tiem projektiem, kas ir ieguvuši norādīto minimālo punktu skaitu.

Projektu saraksts un projektu atzinumi kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem iesniegtajiem dokumentiem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām tiek iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Projektu pieteikumi kas saņēmuši negatīvu atzinumu, tiek uzskatīti par neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Katrai izsludinātajai rīcībai, ir apstiprināti savi vērtēšanas kritēriji.

1.1. rīcība Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai

2.1. rīcība Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai

2.2. rīcība Atbalsts jauniešu aktivitāšu veicināšanai 

3.1. rīcība Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai 

Klātienes prezentāciju gatavo tikai projektu iesniedzēji vienāda punktu skaita gadījumā, un saņem īpašu uzaicinājumu klātienes prezentācijai.

Klātienes prezentācijas kritēriji.

Līdzīgi raksti

16Jan
  2019.gads sācies ar pozitīviem jaunumiem aktīvajiem pierīgas novadu jauniešiem. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma... Lasīt vairāk
Image coming soon
27Nov
Mēs esam pieraduši pie mūsu ikdienas, un daudz lietas šķiet pašsaprotamas, un pat nevaram iedomāties, ka var notikt citādi, vai arī... Lasīt vairāk