Projektu konkursi

Ieskaties, Uzdrošinies, Īsteno!

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Izsludināto rīcību kopsumma 479015,15 EUR.

Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana

1.1.“Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības uzsākšanai” – 131729,17 EUR

1.2.“Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai” – 131729,17 EUR

Vietējās sabiedrības iesaistes un sociālā kapitāla vairošana

2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai” – 50296,59 EUR

2.2. “Atbalsts jauniešu aktivitāšu veicināšanai” – 21555,68 EUR

Publiskās infrastruktūras attīstība

3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai” – 143704,54 EUR

KAD JĀIESNIEDZ?    2.maijs-2.jūnijs

KĀ un KĀ JĀIESNIEDZ?

Klātienē:biedrībā „Ropažu Garkalnes partnerība”, Stadiona iela 3, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

Elektroniski:. parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, e-pastā: lad@lad.gov.lv

            Sistēmā: elektroniskā dokumenta formā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/login.

Pilns sludinājuma teksts: TE

Infomrācija par normatīvajiem dokumentiem: TE

Papildus informācija:

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” birojā Stadiona ielā 3, Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135. Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c. jautājumiem Eva Haberkorne-Vimba mob.29210007, eva.haberkorne@gmail.com, kā arī www.ropazigarkalne.lv Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un mājas lapā www.ropazi.lvwww.garkalne.lv.

Līdzīgi raksti

16Jan
  2019.gads sācies ar pozitīviem jaunumiem aktīvajiem pierīgas novadu jauniešiem. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma... Lasīt vairāk
Image coming soon
27Nov
Mēs esam pieraduši pie mūsu ikdienas, un daudz lietas šķiet pašsaprotamas, un pat nevaram iedomāties, ka var notikt citādi, vai arī... Lasīt vairāk