Apstiprināti projekti

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI

2020.gadā

1.1. Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšanai

 • Projekts “Vīna darītavas izveide”, projektu realizē Daina Garokalna

Projekta mērķis ir iegādāties pamatlīdzekļus – mūsdienīgu vīna gatavošanas aprīkojumu un izveidot vīna darītavu. Ar to ražot vīnu normatīviem aktiem atbilstošā vīna darītavā, arvien palielinot ražošanas apjomus un darba ražīgumu, paaugstinot produktu kvalitāti un radot bāzi inovācijām. Tas nodrošinās uzņēmuma ražošanas stabilitāti, tātad ilgtspēju. Veicinās arī inovāciju radīšanu nākotnē.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 8426.92  EUR, no tām 5898.84 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

2019.gadā

2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā jauniešu aktivitāšu veicināšanai

 • Projekts “Drošība. Skaistums. Ātrums” projektu realizē BDR Trotting

Projekta mērķis: piesaistīt un palielināt biedrības biedru skaitu no Garkalnes novada, popularizēt dažādas iespējas zirgu izmantošanā un atpūtā kopā ar zirgiem, parādīt to kā pieejamu praktiski jebkuram cilvēkam visās vecuma grupās, izmantojot jaunu, modernu ,drošu inventāru sākumapmācībai, kas tiks iegādāta projekta īstenošanas rezultātā. Vietējās sabiedrības iesaiste un sociālā kapitāla vairošana par zirgiem, sportu. Uzlabot biedrības biedru rezultātus Baltijas līmeņa sacensībās un individuālo sportistu reitingus, vairāk biedriem dot iespēju startēt sacensībās. Izveidot Latvijā jaunu sacensību disciplīnu.
Jauniešu vidū mazinātu sociālo atstumtību, jo zirgu sports ir dārgs un nav pieejams, vairotu pārliecību par sevi un dot ieskatu zirgkopības un ar to saistītām profesijās – veterinārija, dzīvnieku pārvadātāji, vietējās lauku saimniecības organizatori.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 9082.00 EUR, no tām 8173.80 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Disku golfs Ropažu novadā”, projektu realizē Ropažu novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir inovatīvi un radoši dažādot un attīstīt aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu brīvā dabā Ropažu novada iedzīvotājiem, īpaši – jauniešiem. Projekta rezultātā tiks veicināta aktīva dzīvesveida interešu kluba veidošanās.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 9034.49 EUR, no tām 8131.04 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.


3.1. Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai

 • Projekts “Ropažu ev.lut.baznīcas torņa kāpņu pārbūve”, projektu realizē  ROPAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKA DRAUDZE.

Projekta mērķis:  pārbūvēt kāpnes Ropažu baznīcas tornī un uzstādīt videonovērošanas sistēmu, tādejādi torņa augšējo skatu platformu padarot pieejamu plašam apmeklētāju skaitam, un arī tiem, kas nespēj uzkāpt tornī, sniedzot iespēju redzēt skatu no torņa. Tā tiks uzlabots vietas – baznīcas tūrisma potenciāls un iegūts jauns tūrisma piedāvājums Ropažu novadā.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 39851.00 EUR, no tām 35865.90 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts ” Tirgus laukumu labiekārtošana Ropažu novadā”, projektu realizē Ropažu novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir tirgus laukumu labiekārtošana Ropažu novadā, lai veicinātu vietējās produkcijas ielu tirdzniecību, sekmētu tūrisma un lauku uzņēmējdarbības (mājražošanas) attīstību, kā arī labiekārtotu publisko ārtelpas teritoriju.
Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 43463.81 EUR, no tām 39117.43 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.


1.1. Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšanai

 • Projekts ” SIA Juniper Dreams uzņēmējdarbības paplašināšana”, projektu realizē SIA Junipers

Projekta mērķis:  SIA”JUNIPER DREAMS” uzņēmējdarbības paplašināšana, radot jaunus unikālus produktus un pakalpojumus, kā arī veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, plānots investēt kvalitatīvās iekārtās un , t.sk. specifiskā rasēšanas datorprogrammā, kā arī veikt telpās būtiskus uzlabojumus – telpu griestu siltināšanu, grīdas izlīdzināšanu un šķembu laukumu izveidi pie ražošanas ēkas. Ar plānotajām investīcijām uzņēmums nodrošinās sabiedrības kapacitāti produkcijas ražošanas jomā, nodrošinot gan augstu attīstības potenciālu, gan neatkarību attiecībā no citiem ražotājiem, tādejādi piedāvājot tirgū papildinātu pakalpojumu spektru ar kompānijas piedāvājumu saistītās jomās mārketingā. Sabiedrības tuvāko gadu mērķis paredz maksimāli uzlabot savu sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot ražošanu sabiedrības iekšienē, tādejādi uzlabojot sniegto pakalpojumu un materiālu kvalitāti, kā arī spējot sasniegt augstāku kvantitāti.
Projekta mērķis ir saistīts ar vismaz vienas jaunas darba vietas radīšanu, jo tiks nodrošināta pilna slodze kvalificētam galdniekam – mēbeļu konstruktoram, kurš ne tikai spēs izstrādāt rasējumu plānotajai dizaina detaļai, bet arī pats šo detaļu saražot. Galdnieks – mēbeļu konstruktors būs ar profesionālo izglītību, jo uzņēmumā jau šobrīd strādā 4 galdnieki – mēbeļu konstruktori, kuru zināšanas un profesionalitāte ir atbilstoša tirgū pieprasītiem standartiem. Tieši augsti kvalificēts darbaspēks uzņēmumā spēj nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju un izaugsmi, kas arī ir šī projekta mērķis.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 33152.73 EUR, no tām 23206.91 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

2018.gadā

1.1. Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšanai

 • Projekts “Autoservisa un automazgātaves izveide Ropažos”, projektu realizē SIA Rodenpois K&G.  

Projekta mērķis: teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana izveidojot Ropažos jaunu uzņēmumu, kas sniegs autoservisa un automazgātavas pakalpojumus, nodrošinot klientiem kvalitatīvu un ātru auto remontu un apkopi iespējami tuvu viņu dzīvesvietai. Ar aktīvu savu līdzdalību stimulēt Ropažu teritorijas un vides sakārtošanu.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 43213.14 EUR, no tām 29817.07 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Mobilās tirdzniecības vietas izveide un aprīkojuma iegāde Ropažu novada mazo uzņēmēju atbalstam un attīstības veicināšanai,” projektu realizē Ropažu novada pašvaldība.

Projekta mērķis: izveidot mobilo tirdzniecības vietu Ropažu novada mazo uzņēmēju t.sk. mājražotāju, amatnieku konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšanai.

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas 1999.43 EUR, no tām 1399.60 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

2016.gadā

1.1. Rīcība “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības uzsākšanai” (Apstiprināti 4 projekti)

 • Projekts “Zaķumuižas tirdzniecības centra izveide”, projektu realizē SIA “Emite”.

Projekta mērķis:Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana izveidojot Zaķumuižā mūsdienu prasībām atbilstošu mazumtirdzniecības centru un skaistumkopšanas salonu ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu. Ar aktīvu savu līdzdalību stimulēt Zaķumuižas teritorijas un vides sakārtošanu, kuru iedzīvotāji izvēlas, lai tajā dzīvotu, strādātu un veidotu ģimeni.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 45576.86 EUR, no tām 31903.80 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Pārvietojamā restorāna tehnoloģisko iekārtu iegāde”, projektu realizē SIA “Latvian Catering Company”.

Projekta mērķis:Sniegt keiteringa pakalpojumus, kas ietver banketu, furšetu, barbekjū, kafijas pārtraukumu, kokteiļu vakaru, korporatīvo svētku un izklaides pasākumu, izbraukuma tirdzniecības organizēšanu jebkurā klientam ērtā vietā, nodrošinot to ar apkalpojošo personālu un galdu servējumu.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 28869.50 EUR, no tām 20208.65 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Poligrāfijas pēcapstrādes pakalpojumi – laminēšana”, projektu realizē Liene Kirkopa-Pahomova.

 Projekta mērķis:Attīstīt rūpniecisku apstrādi Garkalnes teritorijā, nodrošināt poligrāfijas uzņēmumiem modernu un pieejamu ražošanas jaudu, šādi sekmējot operacionālu ritmu un savstarpēju sadarbību starp dažādiem poligrāfijas nozares uzņēmumiem. Realizējot projektu tiek sasniegts mērķis nodrošināt labi aprīkotas un modernas darba vietas, nodarbinot teritorijas iedzīvotājus un panākot lielāku atpazistamību rupnieciskās apstrādes pakalpojumu sniegšanā.

Projekta finansējums:attiecināmās izmaksas 50000.00 EUR, no tām 35000.00 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

Projekta publicitāte: http://plapstradelv.mozello.com/

 • Projekts “Pamatlīdzekļu iegāde jaunajam auto restaurācijas uzņēmumam”, projektu realizē Roberts Cimermanis.

Projekta mērķis:Kvalitatīvu pamatlīdzekļu iegāde, kas nodrošinātu sekmīgu un pastāvīgu jaundibinātā uzņēmumu darbību. Tie ļautu izpildīt augstas kvalitātes pakalpojumus, kādiem antīko auto restaurācijas un apkopes tirgū nav būtiskas konkurences. Pietiekama investīcija uzņēmuma darbības uzsākšanas periodā radītu konkurētspējīgu produktu šobrīd un projekta uzraudzības periodā ļautu uzņēmuma apgrozījumu vismaz divkāršot, kā arī veicinātu tā ilgtspējīgu darbību nākotnē.

Projekta finansējums:attiecināmās izmaksas 29975.23 EUR, no tām 20982.64 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.


1.2. Rīcība “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai”

 • Projekts “Tūrisma pakalpojumu dažādošana Ropažu novadā”, projektu realizē SIA “333 Event Marketing”.

Projekta mērķis:SIA “333 Event Marketing” uzņēmējdarbības paplašināšana, attīstot jaunu darbības novirzienu – tūrisma pakalpojumu sniegšanu Ropažu novada lauku teritorijā, kā rezultātā tiks iegādātas 3 (trīs) jaunas moduļa tipa naktsmītnes. 

Projekta finansējums:attiecināmās izmaksas 94478.54 EUR, no tām 66134.98 EUR ir ELFLA publiskais

 • Projekts “Ābolu ledus sidra, augļu un ogu etiķa un ābolu ledus sulas ražošanas infrastruktūras izveide “Sakņu pagrabs”, Upesciemā, Garkalnes novadā”, projektu realizē SIA “Vīndarītava”.

Projekta mērķis: Tiks veicināta uzņēmuma konkurētspēja un līdz ar to vietējās teritorijas sociālekonomiskā attīstība, kā arī atbilstoši SVVA stratēģijas prioritātei – Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana (jaunu darba vietu radīšana un esošo saglabāšana, ienākumu kāpums, augstākas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšana) – tiks radīti jauni produkti Ābolu vīna etiķis un Ābolu ledus sula un vismaz 1 jauna darba vieta. Vīndarītava tiks izveidota par nelielu aktīvas dzīves centru, kurā notiks dažādi pasākumi (ekskursijas pa vīna darītavu, degustācijas, semināri, sulu spiešanas un vīna darīšanas meistarklases, tirdziņus un ražas svētki). Projekta realizācijas sabiedriskās aktivitātes veicinās uzņēmuma atpazīstamību un attiecīgi arī novada tālāk jau partnerības teritorijas atpazīstamību.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 67757.23 EUR, no tām 47430.06 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Galdniecības iekārtu iegāde”, projektu realizē SIA “Kokapstrādes darbnīca Garkalne”.

 Projekta mērķis: Iegādāties modernas galdniecības iekārtas produktivitātes celšanai.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 21450.00 EUR, no tām 15015.00 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Makšķernieku dīķa labiekārtošana un inovatīvu aktīvās atpūtas veidu izveidošana”, projektu realizē Z/S Garkalnes novada zemnieku saimniecība “Līņi”.

Projekta mērķis:Saimniecības attīstība, labiekārtojot teritoriju un radot jaunas un inovatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī radīt papildus darbavietas mazkvalificētam darbaspēkam. Radīt novadā tādu atpūtas vietu, kur vēlētos pavadīt savu brīvo laiku ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no visas Latvijas un ārzemēm. Padarīt novada teritoriju atpazīstamu Latvijas mērogā ar izcilām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 11760.34 EUR, no tām 8232.23 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.


2.1. Rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai”

 • Projekts “Flīģelis iedzīvotājiem”, projektu realizē nodibinājums “Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds”.

Projekta mērķis:Profesionāla koncertflīģeļa pieejamības nodrošināšana Ropažu novada teritorijā privātpersonām, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijam un pašvaldības iestādēm, augstvērtīgu klavierkoncertu norises nodrošināšanai jebkāda veida pasākumos.

Projekta finansējums: kopējās izmaksas 17490.55 EUR, apstiprinātas projekta attiecināmās izmaksas 14489.26 EUR, no tām 13040.33 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Bērnu laukums Tumšupē”, projektu realizē biedrība Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Tumšupe-5”.

Projekta mērķis: Tumšpē māju pagalmā, uzstādīt bērnu atrakciju laukumu. Šā gada (2016.) talkā tika nojaukts vecais atrakciju laukums, kurš bija nostāvējis aptuveni desmit gadus.

Projekta finansējums:kopējās un attiecināmās izmaksas 8496.62 EUR, no tām 7646.96 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Zirgu un ratu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai”, projektu realizē biedrība “Para Equestrian Support Fund”.

Projekta mērķis: zirgu un ratu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai.

Projekta finansējums:Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 8899.55 EUR, no tām 8009.59 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Autosporta attīstības veicināšana bērniem un jauniešiem Ropažu novadā”, projektu realizē biedrība “333 Sports Management”.

Projekta mērķis: Attīstīt un veicināt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes un interešu klubu izveidošanos biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” darbības teritorijā, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti un radot dzīvošanai labvēlīgu vidi Ropažu novada teritorijas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros bērniem un jauniešiem tiks veicināta autosporta un drošas braukšanas interešu kluba aktivitāšu pieejamība, tādējādi arī veicinot kopējo pakalpojuma klāsta pieaugumu kopienas teritorijā. Kā viens no būtiskiem aspektiem jāmin unikālā biedrības darbības vieta – sporta kompleksa 333 teritorija, kas ir vienīgā Baltijas valstīs, kur tiek nodrošināta drošas braukšanas apguve. Projekta ietvaros biedrība spēs nodrošināt plašākas, profesionālākas kartingu tehnisko prasmju apguves iespējas bērniem vecuma grupā no 7 līdz 10 gadiem, iegādājoties 2 (divus) jaunus bērnu kartingus. Lai jauno sportisti spētu attīstīt savas prasmes un talantu ir nepieciešams attiecīgi profesionāls inventārs, kas ir aprīkots ar visām nepieciešamajām drošības sistēmām un piemērots konkrētai vecuma grupai, tādējādi nodrošinot interešu kluba biedru profesionālu apmācību, kas atbilst visiem nepieciešamajiem autosporta nosacījumiem un reglamentiem, līdz ar to arī piesaistot arī citus interesentus pieredzes apmaiņā no ārvalstīm, kā arī ļaujot piesaistīt uz atsevišķām nodarbībām augstas klases ārvalstu profesionālos sportistus.

Projekta finansējums: kopējās izmaksas 7980.00 EUR, attiecināmās izmaksas 7935.60 EUR, no tām 7142.04 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Koncerta tērpu šūšana Garkalnes novada jauktajam korim “Garkalne”, projektu realizē biedrība “Jauktais koris Garkalne”.

Projekta mērķis: Koncerta tērpu šūšana Garkalnes novada jauktajam korim “Garkalne”, lai sekmētu kora izaugsmi un koncertdarbības iespējas, uzlabotu vizuālo tēlu.

Projekta finansējums: kopējās un attiecināmās izmaksas 11700.78 EUR, no tām 10530.70 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “Iejādes un paralimpiskās iejādes treniņu un sacensību laukuma aprīkojuma iegāde jāšanas sporta aktivitāšu dažādošanai un sporta pasākumu pieejamībai Ropažu novada iedzīvotājiem”, projektu realizē biedrība “Para Equestrian Support Fund”.

Projekta mērķis: Iejādes un paralimpiskās iejādes treniņu un sacensību laukuma aprīkojuma iegāde jāšanas sporta aktivitāšu dažādošanai un sporta pasākumu pieejamībai novada iedzīvotājiem.

Projekta finansējums: kopējās un attiecināmās izmaksas 3299.00 EUR, no tām 2969.10 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 • Projekts “TDK “Rudzi” – tradīcijas tērpos, jaunrade dejās”, prjektu realizē biedrība “Rudzi”.

Projekta mērķis: Darināt deju kolektīvam “Rudzi” pirmos tautas tērpus un saliedēt Ropažu un Garkalnes ciema iedzīvotājus caur deju, tādējādi radot pievilcīgāku tautas deju vidi un dzīves telpu Ropažu novada iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem un jaunām ģimenēm.

Projekta finansējums: kopējās un attiecināmās izmaksas 4673.02 EUR, no tām 4205.71 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

 • Projekts “Izglītojošie pasākumi mednieku namiņā”, projektu realizē biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs Ropaži”.

Projekta mērķis: Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu medību nozarē, veicinot sabiedrības izpratni un nodrošinot nozares pēctecību. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešama mednieku namiņa izbūve, kas kalpo kā pulcēšanās vieta teorētisko un praktisko zināšanu apguvei un to pilnveidošanai.

Projekta finansējums: kopējās un attiecināmās izmaksas 9927.03 EUR, no tām 8934.33 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

 • Projekts “Atbalsts hokeja komandai Garkalnes patrioti pamata inventāra iegādei treniņ nodarbībām un dalībai Latvijas amatieru hokeja sacensībās”, projektu realizē biedrība “Sporta klubs Garkalnes patrioti”.

Projekta mērķis: Pievērst Garkalnes novada iedzīvotājus – pieaugušos un jauniešus aktīvam dzīves veidam – nodarboties ar hokeju amatieru līmenī, kā arī dod iespēju novada bērniem tuvāk iepazīt un apgūt slidošanas iemaņas. Nodrošināt komandas spēlētājus ar pamat ekipējumu – spēļu krekliem, hokeja getrām, cimdiem i.c. Līdz 2018.gada beigām izveidot 2 hokeja komandas (20 spēlētājiem katrā) vecuma grupās no 16-40 gadi un 40+ gadi. Garkalnes iedzīvoju (spēlētāju) īpatsvaram komandā jābūt nemazākam kā 85%.

Projekta finansējums: kopējās un attiecināmās izmaksas 6178.60 EUR, no tām 5560.74 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.


2.2. Rīcība “Atbalsts jauniešu aktivitāšu veicināšanai”

 • Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde mūzikas instrumentu tehnoloģiju un mūzikas ierakstīšanas tehnoloģiju un to pielietošanas apmācības nodrošināšanai”, projektu realizē biedrība “Mūziķu apvienība FONOPLĀNS”.

Projekta mērķis: Iegādāties nepieciešamos mūzikas instrumentus un citu saistīto tehnisko aprīkojumu, lai veiktu apmācību interesentiem par elektronisko mūzikas instrumentu (sintezators, elektriskā ģitāra) tehnoloģijām, to programmēšanas iespējām un izmantošanu, vienlaikus apmācot pamatprincipus par mūzikas ierakstu veikšanu, to tehnoloģijām, kā arī mūzikas apstrādes (aranžēšana) pamatprincipus.

Projekta finansējums: kopējās un attiecināmās izmaksas 4236.41 EUR, no tām 3812.77 EUR ir ELFLA publiskais fiansējums.


3.1. Rīcība “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

 •  Projekts “Veloceliņa Berģi – Upesciems – Langstiņi pagarinājums no Langstiņu ceļa un autoceļa A2 krustojuma Siguldas virzienā līdz gājēju tunelim”, projektu realizē Garkalnes novada dome.

Projekta mērķis: Izbūvēt Veloceliņa Berģi – Upesciems – Langstiņi pagarinājums no Langstiņu ceļa un autoceļa A2 krustojuma Siguldas virzienā līdz gājēju tunelim. Savienojot šo veloceliņu infrastruktūru, velosipēdisti varēs braukt vēl tālāk un drošāk sasniedzot autobusa pieturu un dzelzceļa pieturu, pa tam speciāli paredzētu celiņu, nevis brauktuvi. Šī projekta ietvaros veloceliņš tiks pagarināts līdz A2 gājēju tunelim.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 50000.00 EUR, no tām 45000.00 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

 • Projekts “Parka teritorijas labiekārtošana”, projektu reazlizē SIA “Balt Aliance”.

Projekta mērķis: Uzlabot SIA “Balt Aliance” parka teritorijas labiekārtojumu, kur bērni (bērnu vecāki) u.c. var uzturēties, pārvietoties un aktīvi atpūsties. Bērniem, vecākiem ar zīdaiņu vecuma bērniem, personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos tiktu radītas iespējas atpūtai un rotaļu vieta uzņēmuma parka teritorijā. Parka teritorija ir atvērta un pieejama visiem iestādes klientiem-bērniem un viņu vecākiem, kā arī visiem Garkalnes novada iedzīvotajiem. Parka teritorija taptu draudzīgāka un pieejamāka VC Baltezers pacientiem – bērniem, vietējiem iedzīvotājiem, dažādu projektu un pasākumu ietvaros atbraukušajiem viesiem, pagasta senioriem, personām ar kustību traucējumiem.

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 20448.90 EUR, no tām 18404.01 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

 • Projekts “Ropažu muižas parka labiekārtošana”, projektu realizē Ropažu novada pašvaldība.

Projekta mērķis: Labiekārtot Ropažu muižas parku, veicinot vietējas nozīmes dabas objekta attīstību. 

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 37000.00 EUR, no tām 33300.00 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

 • Projekts “Attīsti līdzsvaru no mazotnes”, projektu sagatavoja un iesniedza biedrība “Dzīb “Pirmā māja””, projektu pārņēma un realizē Ropažu novada pašvaldība.

Projekta mērķis: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt esošo infrastruktūru, atjaunojot esošo veloceliņu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Projekta ietvaros, paredzēts pārbūvēt veloceliņa segumu ar bruģa klājumu, atjaunot tiltiņu, apgaismojumu zem tiltiņa, margas, labiekārtot ar košumkrūmiem teritoriju, norobežojot to no autostāvvietas, lai apmeklētājiem būtu droša vide pārvietoties.  

Projekta finansējums: attiecināmās izmaksas 19911.16 EUR, no tām 17920.04 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

 • Projekts “Ropažu ev.lut. baznīcas logu un durvju izgatavošana un uzstādīšana”, projektu realizē Ropažu evaņģēliski luteriskā draudze.

Projekta mērķis: Izgatavot un uzstādīt Ropažu evlut.baznīcā jaunus logus (15 gabalus), torņa logus (6 gabalus) un durvis (7 gabali).

Projekta finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 32311.66 EUR, no tām 29080.49 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.


Līdzīgi raksti

Image coming soon
16Mar
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī Covid-19 vīrusa dēļ, individuālas konsultācijas laika posmā līdz 14.aprīlim tiks nodrošinātas pa tālruni +371 25189898 vai... Lasīt vairāk
12Mar
Šī gada februārī Garkalnes un Ropažu novada amatnieki kopā ar amatniekiem no Tukuma un Engures novadiem viesojās Meksikā, projekta “Senie amati... Lasīt vairāk
Image coming soon
27Feb
Projekta “Senie amati no tradīcijām līdz mūsdienām” ietvaros, ko realizē partnerība “Ropažu Garkalnes partnerība” un partnerība “Laukiem un jūrai”, tapusi filma... Lasīt vairāk
21Feb
Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par, LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2. apakšpasākuma... Lasīt vairāk