Apstiprināti projekti

APSTIPRINĀTI PROJEKTI 1.KĀRTĀ:

1.1. Rīcība “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības uzsākšanai” (Apstiprināti 4 projekti)

 • Projekts “Zaķumuižas tirdzniecības centra izveide”, projektu realizē SIA “Emite”.

       Projekta mērķis:Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana izveidojot Zaķumuižā mūsdienu prasībām atbilstošu mazumtirdzniecības centru un skaistumkopšanas salonu ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu. Ar aktīvu savu līdzdalību stimulēt Zaķumuižas teritorijas un vides sakārtošanu, kuru iedzīvotāji izvēlas, lai tajā dzīvotu, strādātu un veidotu ģimeni.

       Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 45576.86 EUR, no tām 31903.80 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Pārvietojamā restorāna tehnoloģisko iekārtu iegāde”, projektu realizē SIA “Latvian Catering Company”.

       Projekta mērķis:Sniegt keiteringa pakalpojumus, kas ietver banketu, furšetu, barbekjū, kafijas pārtraukumu, kokteiļu vakaru, korporatīvo svētku un izklaides pasākumu, izbraukuma tirdzniecības organizēšanu jebkurā klientam ērtā vietā, nodrošinot to ar apkalpojošo personālu un galdu servējumu.

       Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 28869.50 EUR, no tām 20208.65 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Poligrāfijas pēcapstrādes pakalpojumi – laminēšana”, projektu realizē Liene Kirkopa-Pahomova.

       Projekta mērķis:Attīstīt rūpniecisku apstrādi Garkalnes teritorijā, nodrošināt poligrāfijas uzņēmumiem modernu un pieejamu ražošanas jaudu, šādi sekmējot operacionālu ritmu un savstarpēju sadarbību starp dažādiem poligrāfijas nozares uzņēmumiem. Realizējot projektu tiek sasniegts mērķis nodrošināt labi aprīkotas un modernas darba vietas, nodarbinot teritorijas iedzīvotājus un panākot lielāku atpazistamību rupnieciskās apstrādes pakalpojumu sniegšanā.

       Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 50000.00 EUR, no tām 35000.00 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitātehttp://plapstradelv.mozello.com/

 

 • Projekts “Pamatlīdzekļu iegāde jaunajam auto restaurācijas uzņēmumam”, projektu realizē Roberts Cimermanis.

      Projekta mērķis:Kvalitatīvu pamatlīdzekļu iegāde, kas nodrošinātu sekmīgu un pastāvīgu jaundibinātā uzņēmumu darbību. Tie ļautu izpildīt augstas kvalitātes pakalpojumus, kādiem antīko auto restaurācijas un apkopes tirgū nav būtiskas konkurences. Pietiekama investīcija uzņēmuma darbības uzsākšanas periodā radītu konkurētspējīgu produktu šobrīd un projekta uzraudzības periodā ļautu uzņēmuma apgrozījumu vismaz divkāršot, kā arī veicinātu tā ilgtspējīgu darbību nākotnē.

       Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 29975.23 EUR, no tām 20982.64 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

1.2. Rīcība “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai” (apstiprināti 4 projekti)

 • Projekts “Tūrisma pakalpojumu dažādošana Ropažu novadā”, projektu realizē SIA “333 Event Marketing”.

        Projekta mērķis:SIA “333 Event Marketing” uzņēmējdarbības paplašināšana, attīstot jaunu darbības novirzienu – tūrisma pakalpojumu sniegšanu Ropažu novada lauku teritorijā, kā rezultātā tiks iegādātas 3 (trīs) jaunas moduļa tipa naktsmītnes. 

Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 94478.54 EUR, no tām 66134.98 EUR ir ELFLA publiskais

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Ābolu ledus sidra, augļu un ogu etiķa un ābolu ledus sulas ražošanas infrastruktūras izveide “Sakņu pagrabs”, Upesciemā, Garkalnes novadā”, projektu realizē SIA “Vīndarītava”.

      Projekta mērķis:Tiks veicināta uzņēmuma konkurētspēja un līdz ar to vietējās teritorijas sociālekonomiskā attīstība, kā arī atbilstoši SVVA stratēģijas prioritātei – Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana (jaunu darba vietu radīšana un esošo saglabāšana, ienākumu kāpums, augstākas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšana) – tiks radīti jauni produkti Ābolu vīna etiķis un Ābolu ledus sula un vismaz 1 jauna darba vieta. Vīndarītava tiks izveidota par nelielu aktīvas dzīves centru, kurā notiks dažādi pasākumi (ekskursijas pa vīna darītavu, degustācijas, semināri, sulu spiešanas un vīna darīšanas meistarklases, tirdziņus un ražas svētki). Projekta realizācijas sabiedriskās aktivitātes veicinās uzņēmuma atpazīstamību un attiecīgi arī novada tālāk jau partnerības teritorijas atpazīstamību.

Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 67757.23 EUR, no tām 47430.06 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Galdniecības iekārtu iegāde”, projektu realizē SIA “Kokapstrādes darbnīca Garkalne”.

       Projekta mērķis: Iegādāties modernas galdniecības iekārtas produktivitātes celšanai.

Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 21450.00 EUR, no tām 15015.00 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Makšķernieku dīķa labiekārtošana un inovatīvu aktīvās atpūtas veidu izveidošana”, projektu realizē Z/S Garkalnes novada zemnieku saimniecība “Līņi”.

         Projekta mērķis:Saimniecības attīstība, labiekārtojot teritoriju un radot jaunas un inovatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī radīt papildus darbavietas mazkvalificētam darbaspēkam. Radīt novadā tādu atpūtas vietu, kur vēlētos pavadīt savu brīvo laiku ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no visas Latvijas un ārzemēm. Padarīt novada teritoriju atpazīstamu Latvijas mērogā ar izcilām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Projekta finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 11760.34 EUR, no tām 8232.23 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

Projekta publicitāte:

2.1. Rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai” (apstiprināti 9 projekti)

 • Projekts “Flīģelis iedzīvotājiem”, projektu realizē nodibinājums “Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds”.

Projekta mērķis:Profesionāla koncertflīģeļa pieejamības nodrošināšana Ropažu novada teritorijā privātpersonām, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijam un pašvaldības iestādēm, augstvērtīgu klavierkoncertu norises nodrošināšanai jebkāda veida pasākumos.

Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 17490.55 EUR, apstiprinātas projekta attiecināmās izmaksas 14489.26 EUR, no tām 13040.33 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

 

 • Projekts “Bērnu laukums Tumšupē”, projektu realizē biedrība Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Tumšupe-5”.

       Projekta mērķis:Tumšpē māju pagalmā, uzstādīt bērnu atrakciju laukumu. Šā gada (2016.) talkā tika nojaukts vecais atrakciju laukums, kurš bija nostāvējis aptuveni desmit gadus.

       Projekta finansējums:Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 8496.62 EUR, no tām 7646.96 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Zirgu un ratu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai”, proejktu realizē biedrība “Para Equestrian Support Fund”.

       Projekta mērķis:Projekta mērķis ir zirgu un ratu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai.

       Projekta finansējums:Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 8899.55 EUR, no tām 8009.59 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Autosporta attīstības veicināšana bērniem un jauniešiem Ropažu novadā”, projektu realizē biedrība “333 Sports Management”.

       Projekta mērķis: Aattīstīt un veicināt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes un interešu klubu izveidošanos biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” darbības teritorijā, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti un radot dzīvošanai labvēlīgu vidi Ropažu novada teritorijas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros bērniem un jauniešiem tiks veicināta autosporta un drošas braukšanas interešu kluba aktivitāšu pieejamība, tādējādi arī veicinot kopējo pakalpojuma klāsta pieaugumu kopienas teritorijā. Kā viens no būtiskiem aspektiem jāmin unikālā biedrības darbības vieta – sporta kompleksa 333 teritorija, kas ir vienīgā Baltijas valstīs, kur tiek nodrošināta drošas braukšanas apguve. Projekta ietvaros biedrība spēs nodrošināt plašākas, profesionālākas kartingu tehnisko prasmju apguves iespējas bērniem vecuma grupā no 7 līdz 10 gadiem, iegādājoties 2 (divus) jaunus bērnu kartingus. Lai jauno sportisti spētu attīstīt savas prasmes un talantu ir nepieciešams attiecīgi profesionāls inventārs, kas ir aprīkots ar visām nepieciešamajām drošības sistēmām un piemērots konkrētai vecuma grupai, tādējādi nodrošinot interešu kluba biedru profesionālu apmācību, kas atbilst visiem nepieciešamajiem autosporta nosacījumiem un reglamentiem, līdz ar to arī piesaistot arī citus interesentus pieredzes apmaiņā no ārvalstīm, kā arī ļaujot piesaistīt uz atsevišķām nodarbībām augstas klases ārvalstu profesionālos sportistus.

       Projekta finansējums:Projekta kopējās izmaksas 7980.00 EUR, attiecināmās izmaksas 7935.60 EUR, no tām 7142.04 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Koncerta tērpu šūšana Garkalnes novada jauktajam korim “Garkalne”, projektu realizē biedrība “Jauktais koris Garkalne”.

       Projekta mērķis:Koncerta tērpu šūšana Garkalnes novada jauktajam korim “Garkalne”, lai sekmētu kora izaugsmi un koncertdarbības iespējas, uzlabotu vizuālo tēlu.

       Projekta finansējums:Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 11700.78 EUR, no tām 10530.70 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Iejādes un paralimpiskās iejādes treniņu un sacensību laukuma aprīkojuma iegāde jāšanas sporta aktivitāšu dažādošanai un sporta pasākumu pieejamībai Ropažu novada iedzīvotājiem”, projektu realizē biedrība “Para Equestrian Support Fund”.

       Projekta mērķis: Iejādes un paralimpiskās iejādes treniņu un sacensību laukuma aprīkojuma iegāde jāšanas sporta aktivitāšu dažādošanai un sporta pasākumu pieejamībai novada iedzīvotājiem.

       Projekta finansējums: Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 3299.00 EUR, no tām 2969.10 EUR ir ELFLA publiskais finansējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “TDK “Rudzi” – tradīcijas tērpos, jaunrade dejās”, prjektu realizē biedrība “Rudzi”.

Projekta mērķis: Darināt deju kolektīvam “Rudzi” pirmos tautas tērpus un saliedēt Ropažu un Garkalnes ciema iedzīvotājus caur deju, tādējādi radot pievilcīgāku tautas deju vidi un dzīves telpu Ropažu novada iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem un jaunām ģimenēm.

Projekta finansējums: Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 4673.02 EUR, no tām 4205.71 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte: www.ropazi.lv

 • Projekts “Izglītojošie pasākumi mednieku namiņā”, projektu realizē biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs Ropaži”.

       Projekta mērķis: Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu medību nozarē, veicinot sabiedrības izpratni un nodrošinot nozares pēctecību. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešama mednieku namiņa izbūve, kas kalpo kā pulcēšanās vieta teorētisko un praktisko zināšanu apguvei un to pilnveidošanai.

       Projekta finansējums: Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 9927.03 EUR, no tām 8934.33 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Atbalsts hokeja komandai Garkalnes patrioti pamata inventāra iegādei treniņ nodarbībām un dalībai Latvijas amatieru hokeja sacensībās”, projektu realizē biedrība “Sporta klubs Garkalnes patrioti”.

       Projekta mērķis: Pievērst Garkalnes novada iedzīvotājus – pieaugušos un jauniešus aktīvam dzīves veidam – nodarboties ar hokeju amatieru līmenī, kā arī dod iespēju novada bērniem tuvāk iepazīt un apgūt slidošanas iemaņas. Nodrošināt komandas spēlētājus ar pamat ekipējumu – spēļu krekliem, hokeja getrām, cimdiem i.c. Līdz 2018.gada beigām izveidot 2 hokeja komandas (20 spēlētājiem katrā) vecuma grupās no 16-40 gadi un 40+ gadi. Garkalnes iedzīvoju (spēlētāju) īpatsvaram komandā jābūt nemazākam kā 85%.

       Projekta finansējums: Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 6178.60 EUR, no tām 5560.74 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte:

2.2. Rīcība “Atbalsts jauniešu aktivitāšu veicināšanai” (apstiprinats 1 projekts)

 • Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde mūzikas instrumentu tehnoloģiju un mūzikas ierakstīšanas tehnoloģiju un to pielietošanas apmācības nodrošināšanai”, projektu realizē biedrība “Mūziķu apvienība FONOPLĀNS”.

Projekta mērķis: Iegādāties nepieciešamos mūzikas instrumentus un citu saistīto tehnisko aprīkojumu, lai veiktu apmācību interesentiem par elektronisko mūzikas instrumentu (sintezators, elektriskā ģitāra) tehnoloģijām, to programmēšanas iespējām un izmantošanu, vienlaikus apmācot pamatprincipus par mūzikas ierakstu veikšanu, to tehnoloģijām, kā arī mūzikas apstrādes (aranžēšana) pamatprincipus.

       Projekta finansējums: Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 4236.41 EUR, no tām 3812.77 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte:

3.1. Rīcība “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai” (apstiprināti 5 projkti)

 •  Projekts “Veloceliņa Berģi – Upesciems – Langstiņi pagarinājums no Langstiņu ceļa un autoceļa A2 krustojuma Siguldas virzienā līdz gājēju tunelim”, projektu realizē Garkalnes novada dome.

       Projekta mērķis: Izbūvēt Veloceliņa Berģi – Upesciems – Langstiņi pagarinājums no Langstiņu ceļa un autoceļa A2 krustojuma Siguldas virzienā līdz gājēju tunelim. Savienojot šo veloceliņu infrastruktūru, velosipēdisti varēs braukt vēl tālāk un drošāk sasniedzot autobusa pieturu un dzelzceļa pieturu, pa tam speciāli paredzētu celiņu, nevis brauktuvi. Šī projekta ietvaros veloceliņš tiks pagarināts līdz A2 gājēju tunelim.

       Projekta finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 50000.00 EUR, no tām 45000.00 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte: Garkalnes novada vēstis

 • Projekts “Parka teritorijas labiekārtošana”, projektu reazlizē SIA “Balt Aliance”.

       Projekta mērķis: Uzlabot SIA “Balt Aliance” parka teritorijas labiekārtojumu, kur bērni (bērnu vecāki) u.c. var uzturēties, pārvietoties un aktīvi atpūsties. Bērniem, vecākiem ar zīdaiņu vecuma bērniem, personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos tiktu radītas iespējas atpūtai un rotaļu vieta uzņēmuma parka teritorijā. Parka teritorija ir atvērta un pieejama visiem iestādes klientiem-bērniem un viņu vecākiem, kā arī visiem Garkalnes novada iedzīvotajiem. Parka teritorija taptu draudzīgāka un pieejamāka VC Baltezers pacientiem – bērniem, vietējiem iedzīvotājiem, dažādu projektu un pasākumu ietvaros atbraukušajiem viesiem, pagasta senioriem, personām ar kustību traucējumiem.

       Projekta finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 20448.90 EUR, no tām 18404.01 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Ropažu muižas parka labiekārtošana”, projektu realizē Ropažu novada pašvaldība.

       Projekta mērķis: Labiekārtot Ropažu muižas parku, veicinot vietējas nozīmes dabas objekta attīstību. 

       Projekta finansējums:Projekta attiecināmās izmaksas 37000.00 EUR, no tām 33300.00 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte: www.ropazi.lv

 • Projekts “Attīsti līdzsvaru no mazotnes”, projektu sagatavoja un iesniedza biedrība “Dzīb “Pirmā māja””, projektu pārņēma un realizē Ropažu novada pašvaldība.

       Projekta mērķis: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt esošo infrastruktūru, atjaunojot esošo veloceliņu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Projekta ietvaros, paredzēts pārbūvēt veloceliņa segumu ar bruģa klājumu, atjaunot tiltiņu, apgaismojumu zem tiltiņa, margas, labiekārtot ar košumkrūmiem teritoriju, norobežojot to no autostāvvietas, lai apmeklētājiem būtu droša vide pārvietoties.  

       Projekta finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 19911.16 EUR, no tām 17920.04 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte:

 • Projekts “Ropažu ev.lut. baznīcas logu un durvju izgatavošana un uzstādīšana”, projektu realizē Ropažu evaņģēliski luteriskā draudze.

       Projekta mērķis: Izgatavot un uzstādīt Ropažu evlut.baznīcā jaunus logus (15 gabalus), torņa logus (6 gabalus) un durvis (7 gabali).

       Projekta finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 32311.66 EUR, no tām 29080.49 EUR ir ELFLA publiskais fiannsējums.

       Projekta publicitāte:

Līdzīgi raksti

19Dec
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi Eiropas Savienības finanšu atbalstu Disku golfa spēles laukuma izveidei Ropažu novadā, kā rezultātā līdz nākamā gada vasarai... Lasīt vairāk
9Dec
Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem Lasīt vairāk
4Dec
Garkalnes un Ropažu novada amatnieki, aicinām jūs ievietot savus ražojumus speciāli jums radītās stikla vitrīnās (attēls), kas jau ir izvietotas publiski... Lasīt vairāk
2Dec
Laikā no 2019.gada aprīļa vidus līdz pat oktobrim notika intensīvas apmācības projekta “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS.” ietvaros. Apmācībās... Lasīt vairāk