Biedrības padome

Terēza Luksa

Padomes priekšsēdētāja

Pārstāv uzņēmēju intereses

Eva Haberkorne-Vimba

Padomes locekle

Pārstāv jauniešu intereses

Image coming soon
Vladislavs Šlēgelmilhs

Padomes loceklis

Pārstāv lauksaimnieku intereses

Signe Grūbe

Padomes locekle

Pārstāv lauku sieviešu intereses

Gundars Krievs

Padomes loceklis

Pārstāv Ropažu novada pašvaldības intereses

Nellija Štolcermane

Padomes locekle

Pārstāv uzņēmēju intereses

Image coming soon
Ivars Gailītis

Padomes loceklis

Pārstāv lauksaimnieku intereses