Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”

juridiskā adrese: Sporta iela 2, k.2, Ropaži

Ropažu novads, LV-2135

Faktiskā adrese: Stadiona iela 3, Ropaži, (Ūdenstornis)

Ropažu novads, LV-2135

Darba laiks:

Darba dienās: 9.00-17.00

Sestdienās, Svētdienās – Brīvs

Konsultācijas – iepriekš piesakoties pa tālruni 25189898 (administratīvā vadītāja Jana Mihailova), projektu vadītāja Eva Haberkorne-Vimba

epasts: ropazigarkalne@gmail.com

Rekvizīti:

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”

Reģ.nr. 40008146522

Reģistrācijas datums: 17.09.2009

A/S SWEDBANK;

Kods: HABALV22

Konts: LV04HABA0551026483273

Valsts kases konts:LV64TREL9166289001000

Kods: TREL