Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”

Juridiskā adrese: Sporta iela 2, k.2, Ropaži

Ropažu novads, LV-2135

Faktiskā adrese: Stadiona iela 3, Ropaži, (Ūdenstornis), Ropažu novads, LV-2135

Reģistrācijas datums: 17.09.2009

Darba laiks:

Darba dienās: 9.00-17.00

Sestdienās, Svētdienās – Brīvs

Apmeklētāju pieņemšana darba laikā, saskaņā ar iepriekšēju pieteikšanos:

Administratīvā vadītāja: Jana Mihailova, tel: 25189898, ropazigarkalne@gmail.com

Starptautisko projektu vadītāja:  Eva Haberkorne-Vimba, tel: 29210007, eva.haberkorne@gmail.com

Grāmatvede: Everita Varslavāne, 29480827

 

Rekvizīti:

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”

Reģ.nr. 40008146522

Adrese: Sporta iela 2, k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

A/S SWEDBANK;

Kods: HABALV22

Konts: LV04HABA0551026483273

Valsts kases konts:LV64TREL9166289001000

Kods: TREL